นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถุงยังชีพ ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย"
รายละเอียด : - ชุดกากีคอพับแขนยาว,ชุดสุภาพ
สถานที่ : ห้องประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 ต.เมืองพังงา จ.พังงา