นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมสัมมนาแถลงแผนปฏิบัติการสนับสนุนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฏหมาย (ตรีเทพ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพ ฯ