นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถุงยังชีพตามโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต2