นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 - ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 7
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 11:30 - 00:00 - ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสายรุ้ง โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก
3 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมกรณีชาวบ้านตำบลคึกคักได้มีหนังสือทูลเกล้าขอประทานความช่วยเหลือ กรณีไม่สามารถประกอบอาชีพบริเวณชายหาด ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมไกล่เกลี่ยประนอมและระงับข้อพิพาท สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงา (สาขาตะกั่วป่า)
4 14:00 - 00:00 - ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาเอนกประสงค์ ม.2 ต.กะปง