นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 16:00 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา