นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนกุมภาพันธ์ 2561)
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ หมู่ 4 ตำบลเหล อ.กะปง จ.พังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานในพิธีปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 (ตะกั่วป่า)
3 14:00 - 00:00 ประธานการออกตรวจผลงานโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ระดับจังหวัด ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแสนไทรงาม ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
4 16:30 - 00:00 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาถนนน้ำพริก"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
5 18:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิด "ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ กะไหลต้องชม"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานดนตรีและวัฒนธรรม ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง