นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเชิดชูเกียรติและวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก
รายละเอียด : -
สถานที่ : กองบัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา