นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการผู้ประสานงานและอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : - ชุด ผอ.สว.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมเตรียมการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อดูแลนักท่องเที่ยว จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 15:30 - 00:00 ประธานการประชุุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา