นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 08:30 ประธานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (ศูนย์ราชการ)
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุม กต.ตร. จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมทานตะวัน ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา