นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมโครงการทำบุญเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดป่าสวนงาม ต.บางวัน อ.คุระบุรี
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องภูงา อ.เมืองพังงา
4 17:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า Big C ชั้น 1