นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ร่วมประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง กรมการปกครอง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี