นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 17:00 ร่วมประชุมมอบแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่
รายละเอียด : -ชุดกากีคอพับแขนยาว
สถานที่ : ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี