นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี