นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 16:00 - 00:00 ประธานงานประเพณีแห่พระธาตุ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดพระธาตุคีรีเขต (วัดลุ่ม) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 17:39 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณพิธีเปิดงานฯ ชายทะเลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา