นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ประธานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา
2 17:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระมหาธาตุเจดีย์ พุทธธรรมบันลือ ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณศาลาเทพกุมารี และบริเวณพระมหาธาตุเจดีย์ พุทธธรรมบันลือ วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ม. 4 ต.บางเหรียง อ.ทับปุด จ.พังงา