นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 18:00 - 00:00 ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆะบูชา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองฯ จ.พังงา