นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 - ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2561 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง
2 17:30 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณพิธีเปิดงานฯ ชายทะเลท้ายเหมือง