นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานกิติมศักดิ์งานทอดผ้าป่าสามัคคี
รายละเอียด : -การแต่งกายชุดสุภาพสีขาว
สถานที่ : วัดคงคาภิมุข อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 41
รายละเอียด : - การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีแขนยาว
สถานที่ : โรงเรียนกะปงพิทยาคม อ.กะปง จ.พังงา