นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดรีสอร์ทประชารัฐ ตำบลนาเตย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ รีสอร์ทประชารัฐ ตำบลนาเตย