นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ตรวจพื้นเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี
รายละเอียด : -
สถานที่ : บ้านสามช่องเหนือ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา