นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานเปิดโครงการร่วมคิด ร่วมทำ กิจกรรม "ประชารัฐขจัดขยะชุมชน"
รายละเอียด : -การแต่งกาย : (วันจันทร์) เครื่องแบบกากี / ตามความเหมาะสม สะดวกในการทำกิจกรรมทำความสะอาด
สถานที่ : ณ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะหมากน้อย ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ตรวจราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -การแต่งกาย : (วันจันทร์) เครื่องแบบกากี
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 16:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงาประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
รายละเอียด : -การแต่งกาย : (วันจันทร์) เครี่องแบบกากี
สถานที่ : ห้องสโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา