นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 15:00 ร่วมประชุมเพื่อเสนอและเผยแพร่ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเรือสำราญ
รายละเอียด : ผวจ.พังงา มอบหมาย
สถานที่ : ณ โรงแรมชาเทรียม เรสซิเดนซ์ กรุงเทพมหานคร