นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ประธารพิธีเปิดแผนปฎิบัติการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : - การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
สถานที่ : สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 20 (วังหม้อแกงพังงา)
2 13:30 - 00:00 ประธานในการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะสื่อมวลชลชั้นนำคูเวต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดพังงา