นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมคณะทำงานพิจารณาการใช้ประโยชน์อาคารศาลากลางจังหวัดและที่ว่าการอำเภอเมือง
รายละเอียด : พิจารณาการใช้พื้นที่ของส่วนราชการภายในอาคารศูนย์ราชการ
สถานที่ : ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 3/2561
รายละเอียด : ผวจ.พังงา มอบหมาย
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา