นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานเข้าร่วมการถ่ายทำและให้สัมภาษณ์รายการถนนปลอดภัย ช่อง ๗ (ถนนปลอดภัย ต้นแบบหรือการสอบสวนอุบัติเหตุ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณโค้งบางเสียด ต.บางเตย อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 16:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ปฏิคม (คอนเสิร์ตพี่ร้องให้น้องได้เรียน)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา