นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาใช้ประโยชน์อาคารศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 3/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา