นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 14 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมและให้การต้อนรับพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะรองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และระนอง) และคณะฯ เดินทางมาตรวจรา
รายละเอียด : - การแต่งกาย : ชุดกากีแขนยาว
สถานที่ : ห้องรับรองห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา