นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 14 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 เข้าร่วมประชุม และให้การต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และระนอง) และคณะฯ เดินทางมาตรว
รายละเอียด : การแต่งกาย-ชุดกากีคอพับแขนยาว
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา