นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 12:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพังงา ปี 2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา