นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดพังงาเพื่อพิจารณาการขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน
รายละเอียด : (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งพระโพธิ์ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา)
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 18:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติงานประจำปี ชมรมชาวนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณสนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมืองฯ จ.พังงา