นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 เวรผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานสนับสนุนเฝ้าระวังเหตุเกิดในพื้นที่ช่วงวันหยุดราชการฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -