นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 เวรผู้บริหารจังหวัด และหน่วยงานสนับสนุนเฝ้าระวังเหตุเกิดในพื้นที่ช่วงวันหยุดราชการฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -
2 08:30 - 00:00 เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
รายละเอียด : การแต่งกาย-ชุดกากีคอพับแขนยาว สวมหมวก
สถานที่ : บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)