นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 18:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามกีฬา อบจ.น่าน