นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานในพิธีถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
รายละเอียด : -ข้าราชการแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน
2 13:30 - 00:00 ประธานเปิดงาน "วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนบ้านช่องหลาด อ.เกาะยาว จ.พังงา
3 18:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในงานประกวดธิดาเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป่ เทศบาลเมืองพังงา จ.พังงา