นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 21 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 หัวหน้าคณะในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ดญ.กัญญารัตน์ เพชรแสนตัน)
รายละเอียด : -
สถานที่ : บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 3 ต.บางเตย อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา