นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนมีนาคม 2561)
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนบ้านคุรอด หมู่ที่ 5 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬา และความสามารถนักเรียนในโครงการป้องกันเด็กจมน้ำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สระว่ายน้ำกระโสม สุระกุล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา