นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬา และความสามารถนักเรียนในโครงการป้องกันเด็กจมน้ำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สระว่ายน้ำกระโสม สุระกุล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา