นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 12:00 ประธานการประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา พ.ศ.2562 - 2564
รายละเอียด : ผวจ.พังงา มอบหมาย
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ
รายละเอียด : เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า/วันข้าราชการพลเรือน และวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดพังงา
รายละเอียด : ผวจ.พังงา มอบ
สถานที่ : ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องเล็ก)