นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : ผวจ.พังงา มอบหมาย
สถานที่ : ณ ห้องปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด
รายละเอียด : ผวจ.พังงา มอบหมาย
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา