นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วน นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน -
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา