นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 13:00 - 00:00 ร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร