นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 17:00 - 00:00 ประธานในพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดนิโครธคุณากร
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณอุโบสถ วัดนิโครธคุณากร ม.5 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา