นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:09 - 00:00 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา ทพเรือภาคที่ 3 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา