นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการซักซ้อมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมวันสื่อสารมวลชน (ทำบุญเลี้ยงพระ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประจิมเขต (วัดถ้ำพุงช้าง)
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศษรฐกิจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
4 19:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมวันสื่อสารมวลชน (งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์)
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา