นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดเวทีสัมมนา เรื่อง"การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด ครั้่งที่ 1/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 19:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติเลี้ยงสังสรรค์ วันสถาปนา สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา