นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสานความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอย
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 หัวหน้าคณะการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรขอให้ตรวจสอบบริษัททัวร์และรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดสุวรรณคูหา(วัดถ้ำ) และท่าเรือสุระกุล ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา