นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมงานการประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคใต้ ประจำปี 2561
รายละเอียด : -การแต่งกาย:ชุดตึงจวง
สถานที่ : โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี