นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมแก้ไขปัญหากรณีประชาชนร้องเรียนการคัดค้านขัดขวางการรังวัดออกโฉนดที่ดิน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 14:00 - 00:00 ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลือนฯ ระดับตำบล ของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่1 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางใกล (Vedio Conference)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น2