นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 7 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประธานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟ)
รายละเอียด : ผวจ.พังงา มอบหมาย
สถานที่ : ณ บริเวณลานหน้าร้านที่นี่พังงา (หลังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เยื้องปั้ม ปตท.ราชพฤกษ์)
2 09:00 - 00:00 ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่น 70 และบรรยายพิเศษ "ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา"
รายละเอียด : ผวจ.พังงา มอบหมาย
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
3 12:00 - 00:00 เป็นประธานงานฌาปณกิจศพ
รายละเอียด : นายสมชาย กิตติสุภานนท์ นักจัดการงานทั่วไป ชก. สนง.ประกันสังคม จ.พังงา ซึ่งถึงแก่กรรม
สถานที่ : ณ เมรุวัดประภาสประจิมเขต