นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 7 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 08:30 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 8
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณลานหน้าร้านที่นี่พังงา (หลังสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เยื้องปั๊ม ปตท.ราชพฤกษ์) อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 08:30 - 09:00 ประธานกล่าวเปิดโครงการและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 11:00 - 00:00 ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนหมู่บ้าน อพป.ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านสร้างตนเอง หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
4 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีราษฎรขอความเป็นธรรมเรื่องสิทธิที่ดินทำกิน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม อบต.นบปริง อ.เมืองฯ จ.พังงา