นายศิริพัฒ พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2561
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) และคณะฯ เข้าพบ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา